Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok


Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, w imieniu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok. Badanie sprawozdania należy wykonać w miesiącach luty – marzec 2021 roku oraz luty – marzec 2022 roku, stosownie do wymogów:

- przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (teks jedn.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351)

- obowiązujących norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: „konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok” należy składać do dnia 30 września 2020 roku na adres: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1, 32-600 Oświęcim.

W ofercie należy podać:

- numer uprawnień z listy podmiotów gospodarczych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- cenę usługi netto w zł za badanie sprawozdania

- inne informacje dotyczące wiarygodności i referencji


Nasza Spółdzielnia zarządza zasobami, w których powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 239 212 m2, obroty za 2019 roku przekroczyły 25 mln zł, a poziom zatrudnienia wynosi 76 osób.

Uprawnionymi do kontaktu z oferentami ze strony Spółdzielni są:

- Pani Bożena Szewczyk – Główna Księgowa tel. 033 843 16 62 lub 660 933 558

- Pan Paweł Nakonieczny – zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Samorządowych tel. 508 836 461


O wyborze oferty zainteresowani zostaną poinformowani do dnia 15.10.2020. 
   
Interhead.pl