Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok

Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok


Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, w imieniu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok. Badanie sprawozdania należy wykonać w miesiącach luty – marzec 2021 roku oraz luty – marzec 2022 roku, stosownie do wymogów:

- przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (teks jedn.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 351)

- obowiązujących norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: „konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok” należy składać do dnia 30 września 2020 roku na adres: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1, 32-600 Oświęcim.

W ofercie należy podać:

- numer uprawnień z listy podmiotów gospodarczych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

- cenę usługi netto w zł za badanie sprawozdania

- inne informacje dotyczące wiarygodności i referencji


Nasza Spółdzielnia zarządza zasobami, w których powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 239 212 m2, obroty za 2019 roku przekroczyły 25 mln zł, a poziom zatrudnienia wynosi 76 osób.

Uprawnionymi do kontaktu z oferentami ze strony Spółdzielni są:

- Pani Bożena Szewczyk – Główna Księgowa tel. 033 843 16 62 lub 660 933 558

- Pan Paweł Nakonieczny – zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Samorządowych tel. 508 836 461


O wyborze oferty zainteresowani zostaną poinformowani do dnia 15.10.2020. 
   
Interhead.pl