Strona Główna                 Aktualności                 Przetargi                 Komunikaty                 Ogłoszenia                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.                 Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.                 Archiwum Przetargów                 Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.08.2019.                 Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.08.2019.                 Archiwum Ogłoszeń                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.08.2019.

 

 

                                                                                                                 Oświęcim, dnia 19.08.2019r

 

                                                              OGŁOSZENIE

 

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą w przy ul. Bałandy 1   32-600 Oświęcim ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

 

L.p.

        Adres lokalu

        mieszkalnego

Pow.użytk. w   m², charakterystyka lokalu

     Kwota

wywoławcza

    Uwagi

 

  1.

   Oświęcim

   ul. Bałandy 32/5

 

 

    37,38 m², I piętro

 

     110.700,-zł

     bez

     obciążeń

 

Oferty na w/w lokal mieszkalny należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną kwotą ofertową w sekretariacie Spółdzielni adres j.w w terminie do dnia 04.09.2019r codziennie od godz.7.00 do 15.00, czwartki od godz. 9.00. do 17.00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 05.09.2019r o godz. 10.00.

      Osoby zainteresowane ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego  składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% kwoty wywoławczej lokalu.

Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert na wskazane konto Spółdzielni:

PKO 75 1020 2384 0000 9902 0009 0571.

 Wyżej wymienione lokale można oglądać w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym

 uzgodnieniu z Administracją Osiedla Błonie tel. 33 8430515 w.46

     Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących w/w lokali mieszkalnych udziela Dział Członkowski Spółdzielni /pok.14,15  tel. 33 8431448/.

Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo Regulamin Przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu dostępny w siedzibie Spółdzielni z którym każdy oferent winien się zapoznać.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania  przyczyny.

 

                                                                       

                                                                                                Za Zarząd MSM „Budowlanka”

 

 

  
   
Interhead.pl