Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Rada nadzorcza                 Zarząd                 Nasze nieruchomości                 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi                 Historia spółdzielni                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Rada nadzorcza


NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

W KADENCJI 2021-2024

NR CZĘŚĆ WALNEGO ZGORMADZENIA

TEREN ZALICZANY DO DANEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NARDZORCZEJ W MSM „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU

I

Zator

BABIŃSKI STEFAN

II 

Oświęcim Osiedle Arciszewskiego i Stare Stawy

GODAWA BOŻENA

III

Osiedle Centrum

TOBIASZ MIKOŁAJ

IV

Osiedle Północ

KOZŁOWSKA KAROLINA

V


Osiedle Południe

KUCZ LESZEK

VI


Chełmek

ŁASKI KAZIMIERZ

VII


Osiedle Zasole I

PONIEDZIAŁEK JERZY

VIII

Oświęcim, Osiedle Zasole II

PIECHOWICZ - KNAŚ GRAŻYNA 

RYBA ZYGMUNT 

 IX


Osiedle Błonie

ADAMCZYK MARIA

TOBICZYK STEFAN

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Poniżej przedstawiamy podział prac i funkcji w Radzie Nadzorczej:

Rada Nadzorcza MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Imię i nazwisko

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poniedziałek Jerzy

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Godawa Bożena

Sekretarz Rady Nadzorczej

Adamczyk Maria 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Piechowicz-Knaś Grażyna

Zastępca Przewodniczącego

Kozłowska Karolina

Członek

Kucz Leszek

Członek

Łaski Kazimierz

Komisja GZM i Inwestycji

Przewodniczący

Ryba Zygmunt

Członek

Tobiasz Mikołaj

Członek

Babiński Stefan

Członek

Tobiczyk Stefan

 
 
   
Interhead.pl