Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Rada nadzorcza                 Zarząd                 Nasze nieruchomości                 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi                 Historia spółdzielni                 Spółdzielnia w liczbach                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Spółdzielnia w liczbach - obecna gospodarka zasobami mieszkaniowymi


Spółdzielnia w liczbach

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi obejmuje, na dzień 31.12.2004r ogółem:

 • 5 341 lokali mieszkalnych, które dzielą się na:

ilość mieszkańprocent ogółu mieszkań
mieszkania lokatorskie 1 590 29,77 %
mieszkania własnościowe 3 604 67,48 %
zajmowanie na podstawie umowy najmu 14 0,25 %
bez tytułu prawnego (zadłużenie) 133 2,50 %


 • Budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 240 590,56 m2, znajdują się:

ilość budynkówilość mieszkań
Oświęcim884 538
Chełmek
14678
Zator3125


 • Ilość osób zamieszkałych w budynkach spółdzielni na dzień 31.12.2004r.

ilość mieszkańilość osób zamieszkałych
Osoby na mieszkanie
Oświęcim1253923,14
Chełmek
6781 9442,87
Zator453812 032
2,65
Razem
5 341
14 368
2,69


 • Budynki mieszkalne są wyposażone w instalacje domofonowe i azart, przy czym ilość mieszkań korzystających z w/w instalacji przedstawia poniższa tabela:

ilość mieszkańkorzystających z domofonu
% korzystających z domofonu korzystających z azartu % korzystających z azartu
Zator125-
0
125100,00
Chełmek
678559
82,44
66898,53
Zator45384 017
88,52
3 075
67,54
Razem
5 341
4 576
85,68
3 868
72,4


 • W Spółdzielni jest użytkowanych 100 garaży - na warunkach spółdzielczego prawa do garażu usytuowanych przy:

ilość boksów
ul. Nideckiego35 boksów
ul. Staffa
6 boksów
ul. Czarnieckiego9 boksów
ul. Bałandy
30 boksów
ul. Dąbrowskiego
12 boksów
ul. Legionów
8 boksów garażowych
(z tego 4-rech członków dokonuje spłaty ratalnej wkładu garażowego)


 • Spółdzielnia ponadto posiada 6 budynków niemieszkalnych ( lokale użytkowe), z czego wynajmowanych jest 3 231,29 m2 lokali użytkowych w tym 499,79 m2 w piwnicach.

  Ogółem 4 817,48 m2
  powierzchni gruntu dzierżawionych jest od Spółdzielni przez prywatnych użytkowników, w tym:

powierzchnia gruntów dzierżawionych
powierzchnia pod zabudowę2 940,65 m2
powierzchnia opaski
1 452,04 m2
powierzchnia dodatkowa424,79 m2

Łącznie Spółdzielnia posiada 122 umów obiektów dzierżawionych lub wynajmowanych. • Strukturę wiekową budynków w naszej Spółdzielni przedstawia poniższa tabela
Data oddania budynku do eksploatacji

Ilość budynków
w Oświęcimiu

Ilość budynków w Chełmku
Ilość budynków w Zatorze Razem oddano Budynków
Do 19591-
-
1
1960 - 1965
5-
-
5
1966 - 197011-
-
11
1971 - 1975
17
7
-
24
1976 - 1980
29
5
2
36
1981 - 1985
11
2
-
13
1986 -1990
6
-
1
7
1991 -1995
8
-
-
8
Od 1996
-
-
-
-
Razem
88
14
3
105


 • Poniżej przedstawiamy powierzchnię użytkową oraz ilość mieszkań przypadających na poszczególne osiedla:
Osiedle
Powierzchnia użytkowaIlość mieszkań
Zasole74 800,061 646
Północ25 802,04527
Błonie35 137,81888
Stare Stawy
17 020,05300
Południe
34 115,40
764
Fika
5 594,55
135
Środek
10 620,60
278
Zator
6 324,80
125
Chełmek
30 556,51
678
Razem239 971,82
5 341 
   
Interhead.pl