Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Zasady spółdzielcze                 Ustawy                 Regulaminy                 Statut Spółdzielni                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Statut Spółdzielni

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 25 października 2018 roku, sygn. spr. KR.XII NS-REJ.KRS/014875/18/376 na posiedzeniu niejawnym postanowił przyjąć statut w nowym brzmieniu i wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców: nr KRS 0000111184. Numer wpisu w pozycji rejestru: 37

Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 6/2018 z dnia 05.06.2018r. – 15.06.2018r. – została podjęta na przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni (w podziale na 9 części) Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy 1, 32 – 600 Oświęcim w dniach od 5 czerwca 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku. 

                                                      


Pliki do pobrania:

Statut2018.pdf (Rozmiar: 2298337 bajtów)


 
   
Interhead.pl