Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Strona Główna

 

  

 

Postępowanie na udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo

 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie nowych pionów instalacji gazu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Poniżej zamieszczamy plik z pełną treścią ogłoszenia.

 


 


 


Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu

Szanowni Państwo 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu użytkowego. Poniżej zamieszczamy plik z ogłoszeniem przetargu. 


 


 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu na roboty remontowo-budowlane

Szanowni Państwo 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1 informuje, że przyjmuje oferty wykonawców do Obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano-remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 euro (netto) Poniżej zamieszczamy plik z ogłoszeniem przetargu.   

 

 Zarząd  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy 1 w Oświęcimiu ogłasza przetarg  w formie pisemnego  konkursu ofert na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Wygranie przetargu uprawnia do zawarcia umowy notarialnej na ustanowienie odrębnej własności lokalu.


 

  

Szanowni Państwo, 

W dniu 29 września Rada Miasta Oświęcim przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

  

Uzupełnienie brakujących danych odnośnie do zestawienia kosztów i zaliczek na c.o- sezon 2020-2021

Szanowni Państwo,

W biuletynie nr 87 wydawanym przez MSM „ Budowlanka” w zestawieniu kosztów i zaliczek na centralne ogrzewanie nie zostały zamieszczone dane dotyczące 6 budynków. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację. Poniżej przedstawiamy tabelkę z brakującymi danymi.   

 

   

Biura Spółdzielni znów otwarte!

 

Szanowni Państwo,

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną, od poniedziałku 5 lipca 2021 roku biura Spółdzielni będą znów otwarte dla mieszkańców naszych zasobów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby przychodzące do Spółdzielni zobowiązane są do założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk, a także zachowania dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 m.

 

 


 

 


 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano - remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 Euro (netto) 

 

 

 


"Szanowni Państwo,

z uwagi na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku (tj. sobota),  dniem wolnym od pracy będzie 17 sierpnia 2020 roku (tj. poniedziałek). W tym dniu Spółdzielnia będzie nieczynna."KOMUNIKAT

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlanka" w Oświęcimiu
informuje, iż w związku z obecną sytuacją oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,
nie będą odbywały się dyżury członków Rady Nadzorczej.

O wszelkich zmianach w tym zakresie, Spółdzielnia będzie informować na bieżąco. UWAGA!
 

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19), MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANKA” W OŚWIĘCIMIU INFORUJE, IŻ Z DNIEM 16 MARCA 2020 ROKU ROZPOCZYNA FUNKCJONOWANIE PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH.

OD DZIŚ DO ODWOŁANIA WSZELKIE SPRAWY BĘDĄ ZAŁATWIANE
DROGĄ TELEFONICZNĄ BĄDŹ MAILOWĄ.


PONIŻEJ PODAJEMY TELEFONY DO KONTAKU ORAZ ADRES E-MAIL.
e - mail: msmbudowlanka1@onet.pl
telefony:   
Sekretariat – (33) 843 – 16 – 62                                
Księgowość - (33) 843 - 06 - 69
Czynsze - (33) 843 - 06 - 69 - wew. 243 lub 234                         
Dział członkowsko – mieszkaniowy – (33) 843 – 14 – 48           
Dział techniczny – (33) 843 – 16 – 55  

                         
Zarząd MSM „Budowlanka”

 
UWAGA !!!
Koronawirus
SARS-CoV-2
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w trosce o zdrowie  mieszkańców MSM „BUDOWLANKA” oraz osób postronnych zaleca się ograniczenie kontaktów z pracownikami Spółdzielni, Administracji GZM i załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu /33/84-305-15 bądź drogą elektroniczną na adres poczty email: msmbudowlanka1@onet.plZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SEZONEM GRZEWCZYM

Drodzy Mieszkańcy,
jak co roku, Spółdzielnia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym. Najistotniejsze znaczenie ma przestrzeganie przepisów pożarowych oraz zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania urządzeń gazowych (kuchenki gazowe, piece łazienkowe itp.).  WYMIANA LICZNIKÓW A
KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI WSKAZAŃ!


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami raz na 5 lat w każdym lokalu mieszkalnym przeprowadzana jest wymiana liczników wody.


 


 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka” we współpracy z firmą M.Informatyka sp. z o.o. sp.k. z dniem 1 czerwca 2019 roku uruchomiła dla Państwa dostęp do serwisu e-kartoteka.Niniejszym informujemy, że z dniem 1 czerwca 2019 roku kasa Spółdzielni zostanie zlikwidowana. 

 


Szanowni Mieszkańcy,
w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie przyłączenia nieruchomości wchodzących w skład zasobów naszej Spółdzielni do ciepła systemowego, poniżej zamieszczamy plik PDF z pismem skierowanym do Zarządu MSM „Budowlanka” w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.pdf25.01.2019.

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie Zarząd Spółdzielni powziął informację, że jeden z Członków naszej Spółdzielni podpisał umowę rezerwacyjną na sprzedaż swojego mieszkania za cenę około 2200 zł/m2, która jest o około 40% niższa od rynkowej wartości mieszkania. Jak się później okazało ulotkę firmy, z którą podpisał umowę, znalazł w skrzynce na listy, a przedstawiciel tej firmy wykorzystał jego niewiedzę co do aktualnych cen nieruchomości w Oświęcimiu. 


 Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił przyjąć Statut w nowym brzmieniu i wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią nowego Statutu Spółdzielni zamieszczonego w zakładce
„Przepisy prawne” Statut Spółdzielni”.                                                      

 
 
 
   
Interhead.pl