Strona Główna                 Serwis E-kartoteka                 Nowa kasa spółdzielni                 Prace inwestycyjne PEC                 Odsprzedaż mieszkań                 Zagrożenia związane z sezonem grzewczym                 Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu                 Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Walne Zgromadzenie 2024                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Zagrożenia związane z sezonem grzewczym

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SEZONEM GRZEWCZYM

Drodzy Mieszkańcy,
jak co roku, Spółdzielnia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym. Najistotniejsze znaczenie ma przestrzeganie przepisów pożarowych oraz zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania urządzeń gazowych (kuchenki gazowe, piece łazienkowe itp.). Urządzenia te, w razie niesprzyjających warunków eksploatacji (np. słaba wentylacja) mogą wytwarzać niebezpieczny dla zdrowia i życia tlenek węgla. Powstaje on w wyniku niecałkowitego procesu spalania. Bardzo ważne jest zatem, aby zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których używane są urządzenia na gaz. Przypominamy, iż w Spółdzielni można zamówić bezpłatny montaż nawiewników powietrza przytwierdzanych do ramy okna, w celu zapewnienia lepszej wentylacji pomieszczenia.  Jedyne koszty jakie ponosi mieszkaniec, związane są z samym urządzeniem.

ZADBAJ O TO BY:
–    w pomieszczaniu była odpowiednia wentylacja;
–    drzwi do łazienki otwierały się na zewnątrz pomieszczenia;
–    drzwi do łazienki wyposażone były w otwory wentylacyjne o minimalnej pow. 200 cm2;
–    po wymianie okien na nowe, szczelne wyposażyć je w urządzania do mikrowentylacji;
–    stosować mikrouchył w oknach w trakcie eksploatacji.

ZABRONIONE JEST:
–    samowolne montowanie instalacji gazowej w mieszkaniu;
–    zasłanianie kratek wentylacyjnych;
–    samowolne przerabianie przewodów kominowych lub dokonywanie podłączeń;
–    używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych lub ich przechowywanie.

 
   
Interhead.pl