Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Mapa serwisu


- Budowlanka
          - Strona Główna
                    - Serwis E-kartoteka
                    - Nowa kasa spółdzielni
                    - Prace inwestycyjne PEC
                    - Odsprzedaż mieszkań
                    - Zagrożenia związane z sezonem grzewczym
                    - Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu
                    - Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok
          - Aktualności
                    - Przetargi
                              - Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu
                              - Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano - remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 Euro (netto)
                              - Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
                              - Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
                    - Komunikaty
                              - Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań
                              - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                    - Ogłoszenia
                              - Przyjmowanie ofert w zakresie robót budowlano-remontowych
                              - Uzupełnienie brakujących danych odnośnie do zestawienia kosztów i zaliczek na c.o- sezon 2020-2021
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.
                              - Uchwały
                              - Sprawozdania
                                        - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
                                        - Sprawozdanie z działalności Spółdzielni
                                        - Sprawozdanie biegłego rewidenta
                                        - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
                                        - Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia
                              - Statut
                              - Regulamin Rady Nadzorczej
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.
                              - Zawiadomienie
                              - Harmonogram
                              - Sprawozdania
                              - List polustracyjny
                              - Uchwały
                    - Archiwum Przetargów
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.08.2019.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.08.2019.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.04.2016 r.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.05.2020 r.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.05.2020 r.
                    - Archiwum Ogłoszeń
          - Spółdzielnia
                    - Rada nadzorcza
                    - Zarząd
                    - Nasze nieruchomości
                    - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
                    - Historia spółdzielni
                              - Spółdzielnia w liczbach
          - Przepisy prawne
                    - Zasady spółdzielcze
                    - Ustawy
                    - Regulaminy
                    - Statut Spółdzielni
          - Biuletyn MSM Budowlanka
                    -
          - Walne Zgromadzenie 2020 r.
                    - Zawiadomienie
                    - Harmonogram
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
          - Walne Zgromadzenie 2021
                    - Zawiadomienie
                    - Harmonogram
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
                    - Karta zgłoszenia do RN
                    - Zbiorcze wyniki głosowań WZ 2021
          - Walne Zgromadzenie 2022
                    - Harmonogram
                    - Zawiadomienie
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
          - Kontakt
          - Mapa serwisu
          - Pliki do pobrania
          - Polityka prywatności MSM
                    - Polityka Cookies
          - e-kartoteka
 
   
Interhead.pl