Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Mapa serwisu


- Budowlanka
          - Strona Główna
                    - Serwis E-kartoteka
                    - Nowa kasa spółdzielni
                    - Prace inwestycyjne PEC
                    - Odsprzedaż mieszkań
                    - Zagrożenia związane z sezonem grzewczym
                    - Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie własności lokalu
                    - Konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 rok
          - Aktualności
                    - Przetargi
                              - Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji lokalu
                              - Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie naboru ofert wykonawców do obsługi Spółdzielni, w zakresie robót budowlano - remontowych w okresie następnych 12 miesięcy, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 Euro (netto)
                              - Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
                              - Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane
                    - Komunikaty
                              - Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań
                              - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
                    - Ogłoszenia
                              - Przyjmowanie ofert w zakresie robót budowlano-remontowych
                              - Uzupełnienie brakujących danych odnośnie do zestawienia kosztów i zaliczek na c.o- sezon 2020-2021
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2017 r.
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2018 r.
                              - Uchwały
                              - Sprawozdania
                                        - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
                                        - Sprawozdanie z działalności Spółdzielni
                                        - Sprawozdanie biegłego rewidenta
                                        - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
                                        - Sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia
                              - Statut
                              - Regulamin Rady Nadzorczej
                    - Archiwum Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 2019 r.
                              - Zawiadomienie
                              - Harmonogram
                              - Sprawozdania
                              - List polustracyjny
                              - Uchwały
                    - Archiwum Przetargów
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.08.2019.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.08.2019.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.04.2016 r.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 04.05.2020 r.
                              - Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.05.2020 r.
                    - Archiwum Ogłoszeń
          - Spółdzielnia
                    - Rada nadzorcza
                    - Zarząd
                    - Nasze nieruchomości
                    - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
                    - Historia spółdzielni
                              - Spółdzielnia w liczbach
          - Przepisy prawne
                    - Zasady spółdzielcze
                    - Ustawy
                    - Regulaminy
                    - Statut Spółdzielni
          - Biuletyn MSM Budowlanka
                    -
          - Walne Zgromadzenie 2020 r.
                    - Zawiadomienie
                    - Harmonogram
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
          - Walne Zgromadzenie 2021
                    - Zawiadomienie
                    - Harmonogram
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
                    - Karta zgłoszenia do RN
                    - Zbiorcze wyniki głosowań WZ 2021
          - Walne Zgromadzenie 2022
                    - Harmonogram
                    - Zawiadomienie
                    - Sprawozdania
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
          - Walne Zgromadzenie 2023
                    - Harmonogram
                    - Zawiadominie
                    - Sprawozdanie
                    - Uchwały
                    - Pełnomocnictwo
                    - Karta zgłoszenia delegata
          - Kontakt
          - Mapa serwisu
          - Pliki do pobrania
          - Polityka prywatności MSM
                    - Polityka Cookies
          - e-kartoteka
 
   
Interhead.pl