Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Sprawozdania


Pliki do pobrania:

sprawozdanie_z_dzialanosci_spoldzielni_za_2019.PDF

sprawozdanie_z_dzialanosci_rady_nadzorczej_2019.PDF

sprawozdanie_RN_2019.pdf

sprawozdanie_finansowe_za_2019.PDF

sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2019.PDF

informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego_za_2019.pdff

bilans_rachunek_zyskow_i_strat_zestawienie_zmian.pdf
 
   
Interhead.pl