Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Walne Zgromadzenie 2023                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Uchwały


Pliki do pobrania:


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok dla Członków Zarządu MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań możliwej do zaciągnięcia.pdf

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu z działalności za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie użytkowania wieczystego.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu spółdzielni MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Załącznik do uchwały części WZ MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Zmiany porządku obrad.pdf 
   
Interhead.pl