Strona Główna                 Aktualności                 Spółdzielnia                 Przepisy prawne                 Biuletyn MSM Budowlanka                 Walne Zgromadzenie 2020 r.                 Walne Zgromadzenie 2021                 Walne Zgromadzenie 2022                 Kontakt                 Mapa serwisu                 Pliki do pobrania                 Polityka prywatności MSM                 e-kartoteka

Uchwały


Pliki do pobrania:


Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok dla Członków Zarządu MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Uchwała w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań możliwej do zaciągnięcia.pdf

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu z działalności za 2019 rok.pdf

Uchwała w sprawie użytkowania wieczystego.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu spółdzielni MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Załącznik do uchwały części WZ MSM Budowlanka w Oświęcimiu.pdf

Zmiany porządku obrad.pdf 
   
Interhead.pl