Wymiana liczników a konieczność weryfikacji wskazań


WYMIANA LICZNIKÓW A
KONIECZNOŚĆ WERYFIKACJI WSKAZAŃ!


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami raz na 5 lat w każdym lokalu mieszkalnym przeprowadzana jest wymiana liczników wody. W jej trakcie podpisujecie Państwo protokół zawierający m.in. adres lokalu, nr seryjne nowego i starego wodomierza oraz odczyt wskazujący całkowite zużycie wody w okresie działania starego licznika. Przypominamy, że na podstawie tego odczytu oraz wskazań nowego licznika dokonywane jest, w terminach przewidzianych przez Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, rozliczenie kosztów wody. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w sytuacji, gdy wymiana wodomierzy nie odbywa się tuż przed rozliczeniem wody realizowanym przez służby księgowe Spółdzielni (czyli maj lub listopad), w odniesieniu do starego, zdemontowanego licznika nie ma możliwości wniesienia reklamacji w sprawie nieprawidłowego działania wodomierza przewidzianej w § 7 pkt. 3 Regulaminu. W związku z tym, celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień, przypominamy o konieczności weryfikowania wskazań starego wodomierza z ostatnim rozliczeniem wody oraz niezwłocznego informowania Działu GZM i Księgowości Spółdzielni o ewentualnych rozbieżnościach.


Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl