Zagrożenia związane z sezonem grzewczym


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SEZONEM GRZEWCZYM

Drodzy Mieszkańcy,
jak co roku, Spółdzielnia apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym. Najistotniejsze znaczenie ma przestrzeganie przepisów pożarowych oraz zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatowania urządzeń gazowych (kuchenki gazowe, piece łazienkowe itp.). Urządzenia te, w razie niesprzyjających warunków eksploatacji (np. słaba wentylacja) mogą wytwarzać niebezpieczny dla zdrowia i życia tlenek węgla. Powstaje on w wyniku niecałkowitego procesu spalania. Bardzo ważne jest zatem, aby zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których używane są urządzenia na gaz. Przypominamy, iż w Spółdzielni można zamówić bezpłatny montaż nawiewników powietrza przytwierdzanych do ramy okna, w celu zapewnienia lepszej wentylacji pomieszczenia.  Jedyne koszty jakie ponosi mieszkaniec, związane są z samym urządzeniem.

ZADBAJ O TO BY:
–    w pomieszczaniu była odpowiednia wentylacja;
–    drzwi do łazienki otwierały się na zewnątrz pomieszczenia;
–    drzwi do łazienki wyposażone były w otwory wentylacyjne o minimalnej pow. 200 cm2;
–    po wymianie okien na nowe, szczelne wyposażyć je w urządzania do mikrowentylacji;
–    stosować mikrouchył w oknach w trakcie eksploatacji.

ZABRONIONE JEST:
–    samowolne montowanie instalacji gazowej w mieszkaniu;
–    zasłanianie kratek wentylacyjnych;
–    samowolne przerabianie przewodów kominowych lub dokonywanie podłączeń;
–    używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych lub ich przechowywanie.

Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl