Oferta Pracy: SPECJALISTA DS. PRAWNYCH I SAMORZĄDOWYCH


Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANKA” w Oświęcimiu poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH  I SAMORZĄDOWYCH

 1. OPIS STANOWISKA
 1. Bieżąca obsługa członków Spółdzielni.
 2. Sporządzanie ustnych i pisemnych opinii dotyczących zagadnień prawnych związanych z działalnością Spółdzielni.
 3. Sporządzanie i opiniowanie innych dokumentów związanych z działalnością. Spółdzielni (w szczególności pisma, regulaminy, uchwały organów Spółdzielni).
 4. Obsługa prawna Zarządu i organów samorządowych Spółdzielni. 
 5. Obsługa/prowadzenie strony internetowej Spółdzielni.
 1. II.OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY
 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Znajomość prawa Spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowych.
 3. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera.
 1. III.OFERUJEMY
 1. Umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 1. IV. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERT

1.  Życiorys (CV) wraz z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatami (adres, telefon  kontaktowy, adres poczty e-mail).

2.   List motywacyjny.

3.   Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.  

4.  Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie
z ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

  5. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku rekrutacji danych
i informacji dotyczących działalności Spółdzielni.

V. DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO: 15.04.2021r.

VI.  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANKA” w Oświęcimiu
  ul. Bałandy 1 lub drogą pocztową.

Zarząd zastrzega, informuje, że bez podania przyczyny może zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.Interhead.pl
32-600 Oświęcim, Rynek Główny 3
tel./fax. 033-842-06-09, http://interhead.pl, e-mail:biuro@interhead.pl